Vinařství Žáček

Webová stránka značky: Vinařství Žáček

Rodinné vinařství Žáček z Kutné Hory, bylo založeno v roce 2005. Hlavní důvod vzniku bylo nabídnout lidem tohoto historického města víno, které jim bude hlavně chutnat a časem budou na něj i pyšni a stane se jejich vínem. V současné době zde obhospodařujeme dvě vinice o celkové výměře 5 hektarů, na viniční trati Pod Kuklíkem. Jedna z vinic spadá do režimu ekologického hospodaření – BIO. Druhou vinici jsme vysadili v roce 2012 výhradně moštovými odrůdami a je v systému vyšší integrované produkce.

Našim cílem je dopěstovat zdravé a kvalitní hrozny a z nich následně vyrobit co nejkvalitnější víno. K tomuto je směřováno veškeré úsilí našeho týmu po čas celé vinohradnické sezóny.

Jsme přesvědčeni, že víno v optimálním množství má na zdraví pozitivní vliv. Rovněž zastáváme názor, že i víno, jako i ostatní základní potraviny by měly většinou pocházet z místa jejich konzumenta. Je to přirozené.

Žádné produkty značky Vinařství Žáček nebyly nalezeny...